Privacy Policy

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

JasjeDasje verwerkt uw persoonsgegevens voor (1) de acceptatie van uw bestelling, (2) uitvoering van overeenkomsten met u, (3) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, (4) het bepalen van de (algemene) strategie en (5) het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen JasjeDasje, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. JasjeDasje gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel. Vragen? U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar www.jasjedasje.nl/mijn-account

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen.